”Er det ikke dyrt?”

Vask og indsamling af genbrugskrus kræver en del arbejdskraft. Håndteringen af genbrugskrus koster derfor mere end løbende indkøb af nye éngangskrus til efterfølgende forbrænding. Det koster let op til 1 krone mere at servere i vaskbare genbrugskrus.

De store festivaler har finansieret overgangen til genbrugskrus ved at indføre en miljøafgift, som ikke tilbagebetales, og andre igen har valgt at hæve drikkevarepriserne med et par kroner eller mere. Heldigvis er der en stigende accept for at vi selv må bidrage til et bedre miljø.

Men det dyreste er at fortsætte med at forurene og stadig bruge éngangskrus. Regningen falder bare senere.

”Engangskrus af bioplast må da være bedre”

Biobaserede krus lyder besnærende.

Biobaserede krus stammer fra fornybare råvarer, f.eks. majs eller sukkerrør , men det er stadig langt mere forurenende at producere et biobaserede éngangskrus end at vaske et genbrugskrus.

Bioplast må heller ikke ende i naturen. For at bionedbrydelige plastik kan blive nedbrudt, kræver det specielle anlæg.

”Er det virkelig mindre forurenende end engangskrus? Der bruges jo meget mere plast til produktionen”

Genbrugskrus af plast er kraftigere end de traditionelle éngangskrus og kræver derfor mere olie og energi til selve produktionen. Til gengæld kræver vask og indsamling af krusene langt mindre energi end produktion af éngangskrus og giver mindre forurening end forbrænding af éngangskrus. Neutrale undersøgelser viser at det lave CO2 udslip ved vask af krusene bevirker, at allerede 3. gang genbrugskruset bruges, er der udledt mindre CO2 end ved servering i éngangskrus.

”Bliver de vaskbare genbrugskrus nu også returneret? De ender da i skraldespanden”

Vi vil egentlig alle gerne aflevere vores genbrugskrus korrekt – bare det ikke er for besværligt. Så hvad sker der, når man har tømt sit krus? Er det let at se, hvor man skal aflevere kruset? Skal man gå bevæge sig langt for at aflevere kruset, er der nok nogle, der hellere bare efterlader det på bordene eller i græsset.

 

GENKRUS har derfor udviklet indsamlingsvogne til de brugte krus. Vogne, der let kan opstilles, hvor gæsterne befinder sig ved f.eks. siddeområder eller ved udgange.

Når indsamlerne til de brugte genbrugskrus står ved siden af den normale skraldespand, viser vores erfaring at stort set alle skiller genbrugskrus og affald og afleverer det korrekt, hver for sig.